Bc. Veronika Podobová

Veronika Podobová je odbornou pracovnicí Společného pracoviště Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Podílí na projektu z oboru eHealth a telemedicíny: monitoring a terapie obezity v rámci ordinace hubnutí. Připravuje výukové materiály pro studenty medicíny. Je odbornicí na pohybové aktivity a ovlivnění lymfatického systému. Pracuje jako speciální pedagožka ve Střední škole Euroinstitut, kde má na starosti vzdělávání postižených žáků v oblasti zdravého životního stylu. Enviromentální výchovu dostudovává v magisterském oboru na Zemědělské univerzitě v Praze.

http://www.obezni.cz/e-learning/