Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D.

je lékař, speciální pedagog a doktor sociální práce. Specialista na vzdělávání postižených. Výzkumu zdravého životního stylu se věnuje na Karlově univerzitě v Praze, kde na 1. lékařské fakultě UK přednáší o monitoringu a terapii obezity. Pro Pedagogickou fakultu UK připravil výuku lékařské regenerace. Je také docentem na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT a autorem několika VŠ učebnic.

http://www.streda.cz