Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.

byl nestorem české obezitologie, problematice hubnutí se věnoval od roku 1950 do roku 2017, kdy zemřel v požehnaném věku 92 let. Uprostřed aktivní práce, ke které patřily také odpovědi na tomto webu. Proslavil se televizním pořadem Nebezpečný svět kalorií v 70. letech a stejnojmennou publikací. V nové verzi vyšla ještě v roce 2016, poslední verzi knihy napsal společně s doktory Leošem Středou a Kateřinou Cajthamlovou. Působil ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Jeho knížky zná každý, kdo se s obezitou potýká.

http://nadvaha.cz/rozhovory-diety-zdrave-hubnuti-nadvaha/prof-mudr-rajko-dolecek